Velkommen

Jordrup forsamlingshus.

________________________________________________________

Tørfisk. Lørdag den 21. maj kl 18.30. Pris 450,- kr. incl. platte og kaffe og kage. Billetter på tlf. 51240888 eller Hovedgaden 33, 6064 Jordrup.

________________________________________________________

Torsdag den 2. juni kl 19.00. Sommerbanko

________________________________________________________

Vel mødt.